Vývinový cyklus vlasu

Viete, ako vlas rastie a vyvíja sa? U človeka je výmena vlasov pozvoľná a nepretržitá. V podstate nie je závisla na ročnom období ako je to napríklad u zvierat. Každá vlasová folikula funguje nezávisle na ostatných a prechádza cez obdobie činnosti a kľudu. Vlas rastie v opakovaných cykloch, pričom každý cyklus má tri etapy. Etapa rastu, odumretia a etapa vypadnutia.


Výmena vlasov neprebieha bez zmien. Zmeny sa prejavia najmä v tom, že nový vlasový korienok už nedosiahne hĺbku predchádzajúceho, ale je vždy uložený o čosi vyššie. Skracovaním hĺbky vlasového korienku sa znižuje prísun živín a tak nový vlas je menej kvalitný, tenší a menej pevný. Úplne vyčerpaný a degenerovaný korienok sa nachádza v najhornejších vrstvách kože a jeho životnosť je minimálna.

Anagen – etapa rastu

V rastovej fáze sa aktívne nachádza až 85% vlasov. Etapa môže trvať od 2 do 6 rokov. Vlas narastie približne 10-16 cm za rok, jeho dĺžka môže byť vyšše jedného metra a priemerná hrúbka sa pohybuje v rozmedzí 0,04-0,011 mm.

Katagen – etapa odumretia

Na konci rastovej etapy vlas vnikne do akejsi prechodovej etapy, ktorá trvá dva až tri týždne. V priebehu tejto etapy sa vlasová folikula stiahne o 1/6 normálnej dĺžky. Jej dolná časť je zničená a časť – papilla, ktorá sa podieľa na vývoji a zásobovaní postupne odumiera. V tejto fáze je asi 0,5-1,0% vlasových cibuliek.

Telogen – etapa vypadnutia

Hovoríme jej tiež fáza pokoja. Trvá posledných 5-6 týždňov, prípadne niekoľko mesiacov. Počas tejto etapy vlas nerastie a zostáva pripojený na folikule, zatiaľ čo papilla zostáva v dozrievacej etape. V tejto etape sa nachádza približne 10-15% vlasov.

Výmena vlasov prebieha u človeka mozaikovite. Zatiaľ čo jeden vlas rastie a je v fáze anagene, iný je pripravený v telogene k vypadnutiu. Na konci etapy vypadnutia vlasová folikula prechádza do nového cyklu začínajúceho vývinovou etapou. Papilla a folikula sa opäť spoja a začína sa vyvíjať nový vlas, ktorý spôsobí vypadnutie starého vlasu. Ide o bežný jav a denne má vypadnúť 50-100 vlasov (vraj toľko, koľko máme rokov). Zmenou ročného obdobia sa vypadávanie vlasov môže zvýšiť.

Dôležitú úlohu na počet aktívnych folikúl má vek. Osoby medzi 20-30. rokom majú počet aktívnych folikúl najväčší cca 615 na 1 cm2. Medzi 30-50. rokom dochádza k poklesu a nad 80. rokov je to už iba 435 aktívnych folikúl na 1 cm2. Po 60. roku života je fáza anagenu skrátená na 17-95 týždňov, čím sa síce výmena vlasu urýchli ale na úkor kvality. Výraznejšie spomalenie rastu vlasov nastáva až po 70. roku života a ak vlasom začne chýbať pigment – zostanú duté a ich farba sa zmení na šedivú.