Čo prezrádzajú naše vlasy?

O tom, že vlasy sú zrkadlom nášho zdravotného stavu, snáď niet žiadných pochýb. Dokážu prezradiť dokonca aj to, čo by sme neraz nechceli. Vlasy sú svedkom všetkých nerestí, ktorých sa dopúšťame.

O tom svedčia aj napríklad zápisky z policajných staníc.

Stopy po toxických látkach prezrádzal v minulosti len rozbor krvi v moči. Ale po uplynutí 48-72 hodín bola však už ich prítomnosť nedokázateľná. Vlasy však dokážu napríklad prezradiť, či človek pravidelne užíva predpísané lieky, či berie anaboliká, prípadne – či je drogovo závislý.

Dokonca prostredníctvom vlasov sá dá aj určiť, aký druh drogy berie. Vlasy všeobecne pomáhajú polícií hľadať páchateľa, ale aj identifikovať obeť. Rozbor vlasov usvedčí i mužov popierajúcich otcovstvo. Z jediného vlasu dokážu vedci určiť našu DNA – genetický kód. Možnosť, že by sa u dvoch ľudí DNA zhodovala je 1:biliónu.